Kita, J. „Jubileusz 80-Lecia Urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela Czasopisma «Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku»”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 207-13, doi:10.18778/2080-8313.23.12.