Staniszewska, A. „«Udział Ziemian W Odzyskaniu niepodległości Polski W 1918 roku», Red. S. Kordaczuk, Wyd. Muzeum Regionalne W Siedlcach, Siedlce 2020, Ss. 144”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 201-6, doi:10.18778/2080-8313.23.11.