Kita, J. „Japońska Wizja dziewiętnastowiecznej Historii Łodzi. Kilka Uwag O Monografii Fujii Kazuo «Socjoekonomiczna Historia Polski XIX Wieku – kształtowanie przedsiębiorcy I Nowoczesnego społeczeństwa W Łodzi», Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, S”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 193-00, doi:10.18778/2080-8313.23.10.