Śmiechowski, K. „Głębiny I płycizny. Rzecz O Trudach Syntetyzowania Historii Miasta (na Marginesie książki Marcina J. Szymańskiego «Łódź Na Wodach dziejów. Biografia miasta», Łódź 1920, Ss. 320)”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 169-84, doi:10.18778/2080-8313.23.08.