Opaliński, M. „Problem Finansowania Budownictwa Sakralnego I kościelnego W Okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Na przykładzie Diecezji łódzkiej”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 151-68, doi:10.18778/2080-8313.23.07.