Wiernicka, V. „Prawosławna społeczność Brzezin. Szkic Do Portretu”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 133-50, doi:10.18778/2080-8313.23.06.