Nebrat, V., i N. Gorin. „Doświadczenie Historyczne Finansowania Modernizacji Ekonomicznej Na Ukrainie”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 55-73, doi:10.18778/2080-8313.23.03.