Surmacz, M. „Wojenne Losy Wacława Policzkiewicza (1896–1920)”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, t. 23, grudzień 2020, s. 33-53, doi:10.18778/2080-8313.23.02.