[1]
J. Kita, „Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela czasopisma «Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku»”, SHSG, t. 23, s. 207–213, grudz. 2020.