[1]
A. Staniszewska, „«Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku», red. S. Kordaczuk, Wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2020, ss. 144”, SHSG, t. 23, s. 201–206, grudz. 2020.