[1]
J. Kita, „Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo «Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi», Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s”, SHSG, t. 23, s. 193–200, grudz. 2020.