[1]
P. Wysocki, „Księżacka odpowiedź na książkę Jacka Perzyńskiego Sekrety Łowicza i Skierniewic, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 165 + [3]”, SHSG, t. 23, s. 185–192, grudz. 2020.