[1]
M. Opaliński, „Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej”, SHSG, t. 23, s. 151–168, grudz. 2020.