[1]
V. Wiernicka, „Prawosławna społeczność Brzezin. Szkic do portretu”, SHSG, t. 23, s. 133–150, grudz. 2020.