[1]
A. Staniszewska, „Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi”, SHSG, t. 23, s. 7–32, grudz. 2020.