Kita, J. (2020) „Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela czasopisma «Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku»”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 207–213. doi: 10.18778/2080-8313.23.12.