Kita, J. (2020) „Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo «Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi», Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 193–200. doi: 10.18778/2080-8313.23.10.