Wysocki, P. (2020) „Księżacka odpowiedź na książkę Jacka Perzyńskiego Sekrety Łowicza i Skierniewic, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 165 + [3]”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 185–192. doi: 10.18778/2080-8313.23.09.