Śmiechowski, K. (2020) „Głębiny i płycizny. Rzecz o trudach syntetyzowania historii miasta (na marginesie książki Marcina J. Szymańskiego «Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta», Łódź 1920, ss. 320)”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 169–184. doi: 10.18778/2080-8313.23.08.