Opaliński, M. (2020) „Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 151–168. doi: 10.18778/2080-8313.23.07.