Klimiuk, Z. (2020) „Analiza i charakterystyka tendencji rozwojowych oraz przemian w strukturze polskiego przemysłu w latach 1950–1970”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 95–131. doi: 10.18778/2080-8313.23.05.