Ambrochowicz-Gajownik, A. (2020) „Koncert życzeń – żądania francuskie w negocjacjach gospodarczych z Polską w latach 1933–1935”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 75–93. doi: 10.18778/2080-8313.23.04.