Nebrat, V. i Gorin, N. (2020) „Doświadczenie historyczne finansowania modernizacji ekonomicznej na Ukrainie”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 55–73. doi: 10.18778/2080-8313.23.03.