Surmacz, M. (2020) „Wojenne losy Wacława Policzkiewicza (1896–1920)”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 33–53. doi: 10.18778/2080-8313.23.02.