Staniszewska, A. (2020) „Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi”, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, 23, s. 7–32. doi: 10.18778/2080-8313.23.01.