Kita, Jarosław. 2020. „Jubileusz 80-Lecia Urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela Czasopisma «Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku»”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku 23 (grudzień):207-13. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.12.