Kita, Jarosław. 2020. „Japońska Wizja dziewiętnastowiecznej Historii Łodzi. Kilka Uwag O Monografii Fujii Kazuo «Socjoekonomiczna Historia Polski XIX Wieku – kształtowanie przedsiębiorcy I Nowoczesnego społeczeństwa W Łodzi», Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, S”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku 23 (grudzień):193-200. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.10.