Staniszewska, Aleksandra. 2020. „Powiązania Familijno-majątkowe Rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego I Ziem Zabranych Na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego I Augusta hr. Ostrowskiego Z Siostrami Niezabitowskimi”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku 23 (grudzień):7-32. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.01.