KITA, J. Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi”, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, [S. l.], v. 23, p. 193–200, 2020. DOI: 10.18778/2080-8313.23.10. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/histspol/article/view/12996. Acesso em: 2 paź. 2022.