KLIMIUK, Z. Analiza i charakterystyka tendencji rozwojowych oraz przemian w strukturze polskiego przemysłu w latach 1950–1970. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku, [S. l.], v. 23, p. 95–131, 2020. DOI: 10.18778/2080-8313.23.05. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/histspol/article/view/12991. Acesso em: 1 paź. 2022.