Kita, J. (2020). Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela czasopisma „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 207–213. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.12