Wysocki, P. (2020). Księżacka odpowiedź na książkę Jacka Perzyńskiego Sekrety Łowicza i Skierniewic, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2020, ss. 165 + [3]. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 185–192. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.09