Śmiechowski, K. (2020). Głębiny i płycizny. Rzecz o trudach syntetyzowania historii miasta (na marginesie książki Marcina J. Szymańskiego „Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta”, Łódź 1920, ss. 320). Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 169–184. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.08