Opaliński, M. (2020). Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 151–168. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.07