Klimiuk, Z. (2020). Analiza i charakterystyka tendencji rozwojowych oraz przemian w strukturze polskiego przemysłu w latach 1950–1970. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 95–131. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.05