Ambrochowicz-Gajownik, A. (2020). Koncert życzeń – żądania francuskie w negocjacjach gospodarczych z Polską w latach 1933–1935. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 75–93. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.04