Nebrat, V., & Gorin, N. (2020). Doświadczenie historyczne finansowania modernizacji ekonomicznej na Ukrainie. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 55–73. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.03