Surmacz, M. (2020). Wojenne losy Wacława Policzkiewicza (1896–1920). Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 33–53. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.02