Staniszewska, A. (2020). Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 7–32. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.01