(1)
Kita, J. Jubileusz 80-Lecia Urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela Czasopisma „Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku”. SHSG 2020, 23, 207-213.