(1)
Opaliński, M. Problem Finansowania Budownictwa Sakralnego I kościelnego W Okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Na przykładzie Diecezji łódzkiej. SHSG 2020, 23, 151-168.