(1)
Klimiuk, Z. Analiza I Charakterystyka Tendencji Rozwojowych Oraz Przemian W Strukturze Polskiego przemysłu W Latach 1950–1970. SHSG 2020, 23, 95-131.