(1)
Surmacz, M. Wojenne Losy Wacława Policzkiewicza (1896–1920). SHSG 2020, 23, 33-53.