(1)
Staniszewska, A. Powiązania Familijno-majątkowe Rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego I Ziem Zabranych Na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego I Augusta hr. Ostrowskiego Z Siostrami Niezabitowskimi. SHSG 2020, 23, 7-32.