[1]
Kita, J. 2020. Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Wiesława Pusia, założyciela czasopisma „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 207–213. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.12.