[1]
Staniszewska, A. 2020. "Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku", red. S. Kordaczuk, Wyd. Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2020, ss. 144. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 201–206. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.11.