[1]
Kita, J. 2020. Japońska wizja dziewiętnastowiecznej historii Łodzi. Kilka uwag o monografii Fujii Kazuo „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi”, Kwansei Gakuin University Press, Nishinomiya 2019, s. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 193–200. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.10.