[1]
Opaliński, M. 2020. Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 151–168. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.07.