[1]
Nebrat, V. i Gorin, N. 2020. Doświadczenie historyczne finansowania modernizacji ekonomicznej na Ukrainie. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 55–73. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.03.