[1]
Surmacz, M. 2020. Wojenne losy Wacława Policzkiewicza (1896–1920). Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 33–53. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.02.